غنایم من از کتابخانه تکانی یک دوست

آی دوست عزیزی که کتابخونه تکونی میکنی! ممنون که حال کتابخونه ی فقرا رو درک نموده و زکات زورکیِ کتابخونت رو پرداخت می کنی. می دونی که بی نهایت خوشحال شدم. اما واژه ای برای تشکر پیدا نمی کنم. فقط همین رو بدون که نابینا(کور)خوندی اگه فکر میکنی من با گرفتن این کتاب ها دست […]

اگر موتور کتابخوانی ات خاموش شد

گاهی بهانه ها زرنگ تر از آن هستند که بگذارند موتور کتابخوانی ما همیشه روشن بماند و خوب کار کند. مثلا تنها یک بهانه از میان بهانه هایی چون مشغله ی زیاد، بیماری، مهمانی، خستگی کار و … کافیست تا فکر کنیم کتاب خواندن در این شرایط، یک اضافه کاری بیهوده است که دل خوش […]

لذتی که در عفو و انتقام هم نیست

لذتی که در عفو و انتقام هم نیست

زمانی که درس نخوان ترین روزهای دوران مدرسه و دانشجوییِ کم خاصیتم را می گذراندم، تنها یک راه حل امیدوار کننده برای من وجود داشت، آنهم اینکه می دانستم درسخوان ترین های(می توانید بخوانید خرخوان) دوران تحصیل، ساعتی قبل از امتحانات دور هم جمع می شوند و تمام نکات مهم کتاب را از اول تا […]

خود نگری تاریخی یا زیستن در جلد سوم شخص

اندیشه های متی اثر برتولت برشت، کتابی است که گزین گویه هایی از فلاسفه ی چینی را، از زبان متی روایت می کند. این کتاب که توسط بهرام حبیبی ترجمه شده، خواندنش بسیار روان و لذت بخش است و چنانکه در مقدمه کتاب آمده، برشت با وارد کردن افکار جدید و جانشین کردن تمثیل های جالب […]

منگی؛ یک کتاب لذت بخشِ تهوع آور

کتاب”منگی اثر ژوئل اگلوف” رو، روی میز دوستم که دیدم، یک آن اومدم با هیجان بگم سوسک! سوسک! که یکدفعه متوجه شدم ایشون جزیی از طرح روی جلد کتابه. خندم گرفته بود. بعد یه نگاه کلی به جلد چرکش انداختم و باز ذهنم که هنوز آدم نشده بود، فکر کرد لابد چاپ کتابه مال دهه […]

خیره شدن به گل های گچی سقف

پس از سال ها دوری از فضای کتاب داستان و به خصوص داستان کوتاه به طور اتفاقی فرصتی پیش آمد که مجددا به این فضا روی بیاورم، به طوری که تقریبا در طول روز حداقل یک داستان کوتاه می خوانم. داستان هایی از دور از دسترس ترین نویسنده چون آنتون چخوف گرفته تا نزدیک ترین […]