خاطرات تیک تاکی

تیک تاک تیک تاک تیک تاک … غرق شدن در خود با صدایی که سالها از شندینش بیزار بودم حس عجیبی دارد. نمی‌دانم چرا این بار بر خلاف هر بار، صدایش برایم آزاردهنده نیست و حاضرم با دقت و شوق زیادی به صدایش گوش فرا دهم و حتی به پایش بنشینم و از او چندین […]